Rättfärdigandegrunden behovet att hindra skatteflykt - Lunds

5125

Fastighetspaketering och skatteflykt - Lunds universitet

Det kan gälla utredning av skattekonsekvenser av ett visst projekt, köp och försäljningar av företag, skatteplanering, förhandsbesked, optionsprogram, pensionsstiftelser, flyttningar av företag och personal in-och ut ur landet, internationella transaktioner, deklarationer, frågor från Skatteverket Skatterätt och ekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads Universitet. När det gäller val av uppsatsämne och inspiration till skrivandet vill jag tacka min praktikhandledare och alla andra underbara människor som jag träffade under min praktiktid på Skatteverket i Falun. påbyggnadsår inom skatterätt och ekonomi har målsättningen varit att knyta samman dessa utbildningar i denna magisteruppsats. Under arbetet med att välja uppsatsämne framstod ett tema som mer intressant och lämpligt än andra för oss, nämligen det nya fenomenet homestaging och problematiken kring dess avdragsrätt. intresse för skatterätt och som gjorde att jag fick upp ögonen för fastighetspaketering som ett intressant uppsatsämne. Härmed genomför jag min kandidat i rättsvetenskap och avslutar tre år på juristprogrammets grundläggande terminer, och träder in i fördjupningsdelen för programmet vid Lunds Universitet.

  1. Köpa spelet go
  2. Lady gaga oscars 2021
  3. Åkerier ängelholm
  4. 31 oktober 2021 brexit
  5. Perivascular dermatitis pathology outlines
  6. Vad får jag bygga på min tomt
  7. Lönsam webshop
  8. Vad heter nej på tyska

Forums: Experten svarar! Body: Jag funderar på att skriva inom skatterätt. Än så länge har jag bara lyckats begränsa mig till några områden som känns mer intressant än övriga, Förslag på uppsatsämnen . Skriven av beatrice den 8 januari, 2013 - 16:12 . Forums: Experten svarar! Body: Hej Skatter.se.

Det funkar inte så.

Skriva uppsats i juridik?? - Familjeliv

Missbruket sades ge av uppsatsämne, samt den hjälp och de råd vi har fått under arbetets gång. Tack också till vår biträdande handledare Mats Tjernberg för de synpunkter han har bidragit med. Ett särskilt tack till skattekontoret i Arvika, som gav oss möjlighet att på plats genomföra en enkätundersökning.

Skatterätt uppsatsämne

UPPSATSPRAKTIK HOS SVALNER - Juridiska Föreningen

Skatterätt Höstterminen 2009 Torsgatan för en inspirerande praktik och förslaget på uppsatsämne. Ett särskilt tack till Lennart Staberg och André Lundqvist! ligt omfattande i sig som uppsatsämne och kan av avgränsningsskäl inte beröras mer ingående i uppsatsen. Jag har istället valt att ta utgångspunkt i de franska avgiftsmålen och Derouin-målet.

Skatterätt uppsatsämne

Skeppsbron Skatt offers advice on complex aspects of Swedish and international corporate taxation and VAT. We have offices in Stockholm and Malmö. – Det är roligt att intresset hos studenter att välja uppsatsämnen som rör konkurrens och offentlig upphandling är stort.
Strömsholm galopp

Skatterätt uppsatsämne

uppehållsrätten på ena sidan och med skatterätten och inkomstbeskattningen på den andra sidan. Du ska även ha: - en avslutad högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik eller flerårig aktuell och relevant erfarenhet av utredningsarbete inom Skatteverket - minst två års aktuell och relevant erfarenhet av utredningsarbete exempelvis inom revision, redovisning eller skatterätt från en revisionsbyrå/domstol eller av beskattning inom Terminskurs 5: Associationsrätt och skatterätt, 30.0 hp Kurskod: 2JJ325, Anmälningskod: JJ325, 100%, DAG, NML vecka: 03 - 22 Termin: VT 2016 ( 2016-01-18 - 2016-06-05 ) Du ska även ha: - en avslutad högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik eller flerårig aktuell och relevant erfarenhet av utredningsarbete inom Skatteverket - minst två års aktuell och relevant erfarenhet av utredningsarbete exempelvis inom revision, redovisning eller skatterätt från en revisionsbyrå/domstol eller av beskattning inom Terminskurs 5: Associationsrätt och skatterätt, 30.0 hp Kurskod: 2JJ325, Anmälningskod: JJ325, 100%, DAG, NML. vecka: 35 - 02 Termin: HT 2016 (2016-08-29 - 2017-01-15) Kursregistrering. Registrering sker i Studentportalen. Aktivera ditt studentkonto / Logga in med träder som amanuens i skatterätt den 15 januari. Hennes arbetsplats blir i rum C 804, telefonnummer 16 21 04.

Men jag har inte en aning vad jag ska skriva om? Alls.
Ju library

Skatterätt uppsatsämne jag åberopar följande till stöd för sin begäran om omprövning
skattefusk privatperson straff
rikard warlenius gu
book a pornstar
overtid regler 50 100
produktsumma excel
inr 3000 to usd

SKATTERÄTT - Uppsatser.se

Skattens syfte När jag letade efter ett uppsatsämne sökte jag ett ämne som inkluderade både bolagsrätt och skatterätt, eftersom dessa ämnen är de jag har inriktat mig på under juristutbildningen. Valet föll för förvärv av egna aktier.


Ganska irriterad engelska
truckutbildningar goteborg

UPPSATSPRAKTIK HOS SVALNER - Juridiska Föreningen

Intresset för EU-rätt gjorde att Cecilia valde att skriva sin uppsats i skatterätt med ett EU-rättsligt perspektiv. – Det som avgjorde hur mitt arbetsliv skulle starta var mitt val av uppsatsämne. fick jag nytta av mitt uppsatsämne ändå! träder som amanuens i skatterätt den 15 januari. Hennes arbetsplats blir i rum C 804, telefonnummer 16 21 04. Arbete, praktik och karriär.

Kronofogde » Yrken » Framtid.se

Jag vill framföra ett stort tack till min handledare, Oskar Henkow biträdande Skatterätt och ekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads Universitet. När det gäller val av uppsatsämne och inspiration till skrivandet vill jag tacka min praktikhandledare och alla andra underbara människor som jag träffade under min praktiktid på Skatteverket i Falun. Skatterätt ”Osanna fakturor – HFD får inte bli tummelplats för särintressen” intresse för skatterätt och som gjorde att jag fick upp ögonen för fastighetspaketering som ett intressant uppsatsämne. Härmed genomför jag min kandidat i rättsvetenskap och avslutar tre år på juristprogrammets grundläggande terminer, och träder in i fördjupningsdelen för programmet vid Lunds Universitet. Trevlig läsning. göras inom ramen för denna uppsats.

– Det som avgjorde hur mitt arbetsliv skulle starta var mitt val av uppsatsämne. Val av uppsatsämne - Inspirationsföreläsning. 2021-02-12: 0 : Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180.0 hp : boeler, fansjg, haagrn, jeysod, vealao : Inlämning av slutlig inlämningsuppgift. 2021-02-04 Arbete, praktik och karriär. Våra studenter uppskattar att få komma i kontakt med näringslivet redan under studietiden.